به استثنای موارد خاص مثل سیتیزن های ایالات متحده آمریکا، تقریباً تمامی افراد برای سفر به کانادا  نیاز به مجوز از دولت کانادا دارند. این که اشخاص به نوعی از ویزا نیاز دارند و یا باید برای مجوز دیدار الکترونیکی یا همان ETA اقدام کنند بستگی به مواردی مثل نوع پاسپورت ،  کشور صادر کننده پاسپورت، ملیت و یا وسیله سفر آنها دارد. در این بخش  کلیاتی راجع به ویزای توریستی  و  مجوز دیدار الکترونیکی، سوپر ویزا و ویزای ترانزیت  خواهید خواند.