کانادا با بیشترین نرخ رشد جمعیت در بین کشورهای G7


کانادا با بیشترین نرخ رشد جمعیت در بین کشورهای G7 معرفی شد. در طول مدت 5 سال، جمعیت کانادا 1.8 میلیون رشد داشته است که دلیل آن اکثرا مهاجران بوده اند.

مشاهدات نشان می دهد که رشد جمعیت کانادا دو برابر دیگر کشورهای گروه G7 یعنی فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، انگلیس و آمریکا بوده است. حتی زمانیکه بدلیل همه گیری کرونا رشد جمعیت تا حدودی متوقف شد، همچنان نسبت به کشورهای G7 سریع ترین رشد را داشته است. دلیل اصلی کند شدن رشد جمعیت در این مدت، اعمال محدودیت در مرزها برای جلوگیری از پخش شدن ویروس کرونا بوده است.

امروزه حدودا 37 میلیون نفر در کانادا اقامت دارند که این جمعیت بدلیل مهاجر پذیر بودن این کشور شکل گرفته است. از 1.8 میلیون جمعیتی که در 5 سال گذشته اضافه شده است، چهار نفر از هر پنج نفر یا اقامت موقت دارند و یا مهاجرانی با اقامت دائم هستند. باقی جمعیت حاصل رشد طبیعی جمعیت هستند.

رشد جمعیت در کانادا

مهاجرت همچنان در کانادا عامل اصلی رشد جمعیت در استان ها و مناطق تحت کنترل کانادا است. منطقعه Yukon سریعترین رشد جمعیت را در بازه زمانی 2016 تا 2021 داشته است. در همین حین، مناطق  Prince Edward Island و British Columbia بیشترین نرخ رشد جمعیت را به لطف مهاجرین داشته اند. در طرف مقابل، Newfoundland و Labrador تنها استانی هایی بوده اند که با رشد منفی مواجه شدند.

مراکز شهری نسبت به روستایی رشد جمعیت خیلی سریع تری دارند زیرا مهاجران علاقه بیشتری به سکونت در شهرهای بزرگ از خود نشان می دهند. در سال 2021 بیش از 6.6 میلیون نفر در مناطق روستایی زندگی می کردند، که این یعنی رشد 0.4 درصدی نسبت به پنج سال گذشته. در همین زمان، نرخ رشد در مناطق شهری 6.3 درصد بوده است.

در نمودار زیر می توانید رتبه بندی کشورها بر اساس بیشترین رشد جمعیت در سال های 2016 تا 2021 را مشاهده کنید.

نرخ رشد جمعیت در کانادا رو به افزایش بود است

کانادا در سال 2021، 41 شهر با جمعیت بیش از 100,000 داشته است، در مقایسه با سال 2016 که فقط 35 شهر با این جمعیت بوده است. شش شهر اضافه شده به این لیست عبارتند از:

  • Fredericton, New Brunswick
  • Drummondville, Quebec
  • Red Deer, Alberta
  • Kamloops, B.C
  • Chilliwack, B.C
  • Nanaimo, B.C

مقاصد تفریحی و پر رفت و آمد مانند Squamish, B.C، Canmore, Alberta، Wasaga Beach و Collingwood جزو مناطق پر سرعت در نرخ رشد جمعیت بوده اند.

مهاجرت، عامل اصلی در رشد جمعیت

مهاجرت به عنوان یک محرک اصلی از  سال 1990 نرخ رشد جمعیت کانادا را رو به افزایش برده است، زیرا کانادا نیز مانند کشورهای دیگر G7، به تنهایی و با تکیه بر زادو ولد، نمی تواند باعث افزایش جمعیت شود.

با توجه به اینکه جمعیت افرادی که به کانادا وارد می شوند بیشتر از جمعیت خروجی است، و همچنین نرخ پایین زادو ولد، میتوان به سادگی نتیجه گرفت که مهاجرت دلیل اصلی رشد جمعیت بوده است. از این رو اهداف مهاجرتی کانادا برای بخش های مختلف از جمله جذب نیروی کار، از سال 2015 هر ساله افزایش یافته است.